Serviceplattformar och räcken

– vårt företag är en skötsam och skryp pojke – vi gör det vi lovar

Vi tillverkar olika slags produkter delar för regionens energiindustri, såsom serviceplattformar, räcken och stöd. Alltid när det är möjligt kommer vi med utvecklingsförslag och andra idéer om serietillverkade produkter. Ett exempel är förpackningsmärkningarna, så att rätt delar och produkter kan hittas lätt när de ska monteras. Eftersom vi är ett litet företag kan vi vara flexibla när det behövs. Vi håller också fast vid de leveranstider vi har kommit överens om.

serviceplattformar

Vår bana som underleverantör började när en representant för ett stort företag i Vasa trodde på våra arbetstagares förmåga att lösa problem och tillverka bra produkter. På den vägen är vi fortfarande och vi följer samma princip: skickliga medarbetare, nya lösningar och bra produkter.

stålbygge

I Österbotten säger man någon är skryp när han är trevlig och handlingskraftig. Så har också vi kallats och det vill vi vara också framöver.